Stichting KunstEiland in de Voorzaan

De tweejaarlijkse manifestatie KunstEiland wordt georganiseerd door de Stichting KunstEiland in de Voorzaan.

Doelstelling

Stichting KunstEiland in de Voorzaan draagt bij aan de sociale samenhang tussen bewoners, het behoud van de planologische en architectonische kwaliteit en de historische kennis over het Zaaneiland. Om dit doel te bereiken organiseert de stichting regelmatig onder meer kunstzinnige en culturele activiteiten en draagt zij bij aan het behoud en de uitbreiding van het aantal permanente kunstuitingen op het ZaanEiland.

Het bestuur van de Stichting KunstEiland in de Voorzaan bestaat uit:

  • Fleur Pastoors, voorzitter
  • Bert Schumacher, penningmeester
  • Fons Wegman, secretaris
  • Debby Kraaijenzang
  • Rienk van der Molen

Het KunstEiland wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de bewoners van het Eiland. Zij doen hun voordeur open en laten door hun gekozen kunstwerken zien.

Stichting KunstEiland in de Voorzaan