Robert Roelink 2019

Robert Roelink is een geëngageerde en rebelse beeldend kunstenaar. Vanuit de haat-
liefde verhouding met plastic maakt hij juist met dit hedendaags materiaal schilderijen,
collages, beelden, installaties en performances. Een oeuvre wat enerzijds de cultuur van
het plastic-tijdperk blootlegt en anderzijds een nieuwe Verlichting verbeeldt.
Hij spiegelt deze thema’s aan de kracht van de natuur, voortdurend op zoek naar nieuwe
hoop, waarbij de beeldende eigenschappen verwijzen naar ons mens-zijn. In het
grensgebied tussen ethiek en esthetiek, schuurt zijn kunst daar waar nodig en doet
daarmee een beroep op de betrokkenheid van publiek.
In 1995 heeft Robert zijn studie aan de Kunstacademie in Kampen afgerond en leeft
sindsdien een nomadisch bestaan. Sinds 2016 vormt hij, naast zijn autonome praktijk,
samen met zijn levenspartner (fotograaf Femke van Heugten) kunstenaarsduo VanRoelink.
Nieuwsgierig geworden naar de diversiteit van zijn werk?

Discipline

Delen